Medlemsavgiftsinformation

Sigtunaortens samlarförening

Information avseende medlemsavgiften


Styrelsen hoppas att alla har uppmärksammat att vi inte längre får något inbetalningskort från samlarförbundet Nordstjärnan gällande årsavgifterna.För oss i Sigtunaortens samlarförening blir avgiften enligt följande:


Till förbundet Nordstjärnan betalar huvudmedlem 295 kr

och familjemedlem betalar 70 kr.


Till lokalavdelningen Sigtuna samlarförening betalar huvudmedlem 50 kr

och familjemedlem 50 kr.


En huvudmedlem i Sigtuna samlarförening betalar alltså 345 kr

och en familjemedlem 120 kr


Betalas till bankgiro 785-0167 senast 31 januari, alltså snarast!


Glöm inte ange namn och lokalavdelning för den/de som medlemsavgiften/erna gäller.
En liten påminnelse för den som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2020.


Styrelsen hoppas att alla har uppmärksammat att vi inte får något inbetalningskort från Samlarförbundet gällande årsavgiften

för 2020


sigtunaortens samlarförening © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use